Thursday, May 14, 2009

LP 57: Nang Matapos ( The End)Nang matapos ang klase ni Joshwa sya ay nagkaroon ng parangal.
Pinakamagaling sa "Computer". Iyon ay napakasayang araw para
sa aming mag asawa.

(translation) When Joshwa's class ended for the year he was given an award.
Best in Computer.It was a happy day for me and my husband.

No comments: