Sunday, May 03, 2009

LP 55: Tulay (Bridge)Ang Larawan na ito ay kinunan sa Tulay sa Hoover Dam. Kasama ko sa larawan na ito ang aking kapatid.

(translation: this photo was taken on the bridge in Hoover Dam. With me on the photo is my sibbling)Ang Larawan na ito ay kinunan sa Tulay sa Hoover Dam.
(translation: this photo was taken on the bridge in Hoover Dam.)

No comments: