Thursday, January 22, 2009

Anecdote About Joshwa

Joshwa is still non-verbal BUT lately he has start to be using
his words to express how he feels.

This is the scenario:

Daddy is giving Joshwa a haircut.
Joshwa starts  complaining and says ANO BA! ANO BA!
Daddy still cuts Joshwa's hair. Joshwa starts
singing this song. He finished the whole song.
Was so surprised because I don't even know
where he learned this song.


Kapalaran

Performer: Rico J. Puno


Bakit ba ganyan
ang buhay ng tao
mayro'ng mayaman
may api sa mundo
kapalaran kung hanapin
'di matagpuan
at kung minsa'y lumalapit
nang 'di mo alam

o bakit kaya
may ligaya't lumbay
sa pag-ibig
may bigo't tagumpay
'di malaman 'di maisip
kung anong kapalaran
sa akin ay naghihintay

No comments: