Thursday, June 04, 2009

LP 60: Misyon


Ang misyon ko ay sumali sa isang patimpalak. Ininda ko ang ulan at ang maraming tao sa pila para matapos ko ang aking misyon.

(Translation: My mission was to join a contest, I braved the rain and the lines so that I could finish my mission)

No comments: