Wednesday, December 10, 2003

Ang Salamin ( Unang Bersyon)

Lagi kong tinitignan ang aking sarili sa salamin.
Sa tuwing mananalamin ako nakikita ko ang aking sarili pero
parang di ko gusto ang aking nakikita.
May mga araw na sinasabi kong ang taba ko na.
May mga araw na sinasabi ko na ang pangit ng aking kutis.
Pero ngayon habang tintignan ko ang aking sarili sa salamin
bigla kong naisip na di ko dapat laiitin ang aking sarili.
Naisip kong karapat dapat din palang purihin at dapat mahalin.
At ako ay napangiti magisa habang nakatitig sa aking sarili dito sa
harap ng salamin.
--------------------------------------------------------------------